Veelgestelde vragen

DE MEEST GESTELDE VRAGEN VAN SCHOLIEREN AAN DE PLASTIC SOUP FOUNDATION

Download hier de PDF: FAQJunior

Wat is plastic soep en waar is het aanwezig?
In al onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Al dat plastic drijft, zweeft in het water of zinkt naar de bodem. Het is net soep, vandaar de naam Plastic Soep. In sommige delen van de oceanen en zeeën is de concentratie groter dan elders. Zo zijn er vijf grote draaiende golfstromen waar in het midden een hogere concentratie is. Ook in sommige baaien kunnen de concentraties hoog zijn, bijvoorbeeld bij steden die aan de kust liggen of plekken waar rivieren op uitkomen. De plastic soep is in alle wateren in de hele wereld te vinden, ook in het slootje bij je om de hoek.

Hoe groot is de plastic soep?
Het is heel moeilijk om de grootte van de plastic soep aan te geven. Wel kun je zeggen dat de soep elk jaar groter wordt omdat er plastic in het water bij komt. Van al het plastic dat elk jaar geproduceerd wordt, komt ongeveer 3% in het water terecht. De productie van plastic in de wereld neemt elk jaar toe, daarom neemt ook de hoeveelheid plastic in het water toe. Omdat grote stukken plastic steeds meer uiteen vallen in kleine stukjes verandert de samenstelling van de soep. Van een soep met grote brokken gaat het meer lijken op een bouillon, dat wil zeggen met vele, vaak zelfs onzichtbare deeltjes van plastic, microplastic of nanoplastic genoemd.

Wat doet de Plastic Soup Foundation tegen het probleem?
De Plastic Soup Foundation gelooft in een aanpak bij de bron. Opruimen is zinvol, maar als je er niet voor zorgt dat er minder plastic in het milieu komt, kun je eeuwig blijven opruimen, en dat wil niemand. De Plastic Soup Foundation gaat uit van de 5 ‘R-en’: REDUCE, REFUSE, REUSE, RETHINK, RECYCLE (Verminder, Vermijd, Hergebruik, Heroverweeg, Recycle).

Be aware: De Plastic Soup Foundation vraagt continu aandacht voor de plastic soep via campagnes, nieuwsberichten en social media.

Get educated: Wie zich wil verdiepen in de plastic soep is bij de Plastic Soup Foundation aan het goede adres. Zo ontwikkelde PSF in 2016 samen met Dopper lespakketten voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Verder werken wij samen met deskundigen, politici, organisaties, universiteiten en bedrijven die een aansluitende missie of visie hebben.

Find solutions: De PSF stimuleert (innovatieve) oplossingen die helpen om de plastic soup aan de bron te bestrijden. Maatregelen die voorkomen dat plastic in het milieu, water en uiteindelijk in zee terechtkomt hebben blijvend resultaat. Denk hierbij aan het terugdringen van single-use consumenten plastics, invoering van statiegeldsystemen of de ontwikkeling van een Plastic Footprint voor bedrijven.

Waarom is het bestrijden van de Plastic Soep zo belangrijk?
Er komt steeds meer plastic in de zeeën en naar verhouding steeds meer kleinere stukjes. Dit vergroot de kans dat dieren ermee in aanraking komen. Dieren kunnen het plastic aanzien voor voedsel en opeten of ze kunnen verstrikt raken in grotere stukken plastic, zoals achtergelaten netten. Chemicaliën in het plastic, zoals weekmakers en vlamvertragers, lekken uit het plastic en vervuilen het water. Bepaalde gifstoffen die in het water aanwezig zijn hechten zich aan het plastic. Mogelijk stapelen die gifstoffen zich op in de voedselketen en dan komt het ook weer op ons bord terecht.

Kun je de plastic soep opruimen/schoonmaken?
Vrijwel al het plastic dat in de oceaan terechtkomt zinkt vroeg of laat naar de bodem en valt uiteen in steeds kleiner wordende stukjes. Plastic vergaat echter nooit. Als het eenmaal in het water zit, is het heel moeilijk of zelfs onmogelijk om het op te ruimen. De plastic soep is het beste te bestrijden door te voorkomen dat het in het milieu terecht komt. Dit betekent overigens niet dat het geen zin heeft om het op te ruimen, bijvoorbeeld het plastic dat aanspoelt op stranden. Alles wat er aan plastic uitgehaald kan worden, is meegenomen.

Wat doet de overheid?
De Nederlandse overheid neemt de problematiek van de plastic soep heel serieus. Zo moet je vanaf januari 2016 betalen voor plastic tasjes gekomen, waardoor het aantal single-use tasjes in het eerste jaar al met minstens de helft is afgenomen. De overheid sluit afspraken af met bedrijven en maatschappelijke organisaties om bewuster met plastic om te gaan en verdere vervuiling te voorkomen. Verder is statiegeld op 1,5 liter flessen een maatregel van de overheid, die naar onze mening uitgebreid zou moeten worden naar kleine flesjes. Veel gemeenten in Nederland zijn ook tegen het oplaten van ballonnen en creëren bewustzijn daarover. Ook worden er vanuit sommige steden clean-ups georganiseerd om de plastic soep te bestrijden.

Hoe kan ik helpen?
Denk aan de 5 R-en en probeer dat in de praktijk te brengen. Neem je eigen boodschappentas mee in plaats van elke keer een nieuwe plastic tas te gebruiken, of je eigen hervulbare fles. Koop groenten en fruit die niet in plastic zijn verpakt of weiger rietjes en ballonnen. Ruim zwerfafval op als je dat ziet. Betrek je vrienden erbij, maak gebruik van social media. Er is zoveel te bedenken. Als we allemaal wat bewuster omgaan met plastic, zorgen we er samen voor dat de plastic soep bestreden wordt. Uiteraard kun je de Plastic Soup Foundation ook helpen, bijvoorbeeld met een donatie.

Wat doet Boyan Slat van The Ocean Clean Up en kan ik met hem in contact komen?
The Ocean Clean Up is een bedrijf, opgericht door de jonge uitvinder Boyan Slat, dat tot doel heeft een installatie te maken die op zee drijvend plastic opvangt. The Ocean Clean Up is geen onderdeel van de Plastic Soup Foundation en via ons kun je niet met hem in contact komen.